ARAMA
İncirliova Belediyesi

Sıkça Sorulan Sorular

Geri
Sıkça Sorulan Sorular

1. Sağlık bakanlığına bağlı sağlık ocaklarından veya hükümet tabipliklerinin bulunduğu yerlerde hükümet tabipliğinden onaylanmış sağlık raporu (Bu form Evlendirme Memurluğu'muzdan alınarak işlem başlayacaktır)
2. Çiftlerin 3'er adet vesikalık fotoğrafı. (Eski olmayan fotokopi ile çoğaltılmamış.)
3. Nüfus cüzdan asılları (nüfusa işlenmiş en son medeni hallerini gösterir durumda. )
4. Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
5.17 yaşını dolduranlar için anne baba muvaffakatnamesi gerekir.
6. 16 yaşını dolduranlar için mahkeme kararı gerekmektedir.

7. Bayanlarda boşamanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günü dolmayanların mahkemeden alacakları iddet müddeti kararı.
8. Yabancı uyruklu olanlar için çok dilli veya apostilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi, çok dilli olamayan belgeler için bağlı bulunduğu ülke konsolosluğundan alınacak evlenme ehliyet belgesini vilayet hukuk işlerine tasdiki gerekmektedir.
9.  Yabancılar için büyük elçiliklerinden veya konsolosluklardan alacakları evlenme belgeleri
10. İncirliova ilçe sınırları dışında ikamet edip nikah akdini İncirliova Belediyesi evlendirme dairesinde yaptırmak isteyenler bulundukları yerdeki evlendirme memurluklarından çiftler birlikte izin belgesi alarak evlenebilirler.

Değerli ziyarteçimiz belediyemiz internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik No ile e-Tahsillat seçeneğine tıklayarak tüm E-Belediye işlemlerinizi yapabilir ve ödemelerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Muafiyet için şartlar;

 •  Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçmeyen tek mesken dışında başka bir meskene sahip olmamak,
 • Bu meskeni muayyen zamanlarda dinlenmek amacıyla değil daimi olarak kullanmak,
 • Başka bir geliri olmadığını belgelemek.

 Gerekli Belgeler;

 • Emekliler için:
 1. Maliyeden hiç bir geliri olmadığına dair yazı
 2. SGK'dan emekli olduğuna dair yazı
 • Ev Hanımları için:
 1. Maliyeden hiç bir geliri olmadığına dair yazı
 2. SGK'dan çalışmadığına dair yazı
 • Engelliler için:
 1. Engelli raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınmış rapor )
 • Gaziler için:
 1. Gazi belgesi

belgeleri ile Belediyemiz Gelir Servisine başvurabilirsiniz.

Yeni alınan Ev - Arazi - Arsa - Bina için Belediyemize beyan vermek için aşağıdaki belgeler ile Belediyemiz Gelir Servisine başvurulması gerekmektedir. Alım yapan vatandaşımızın yıl sonuna kadar Belediyemize beyan vermesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler;

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Yapı Kullanım İzin Belgesi

KİRA İHALESİNE KATILABİLMEK İÇİN

(Gerçek Kişiler İçin)

a- Yasal ikametgah sahibi olmaları,

b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Suretinin aslını ibraz etmeleri.

ç- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen ihaleye

 Katılamayacaklar arasında olmamaları.

d- Geçici teminatını ve doküman bedelini yatırmış olmaları,

e- Belediye’den borcu yoktur belgesi almış olmaları,

f- Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olması.

g- Vekil var ise vekâletname/ vekilin imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması ve Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde Mahkemeden almış olmaları. (Aslı veya noter onaylı)

Tüzel Kişiler ise;

 • Oda kayıt Belgesi, ( Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
 • Tüzel Kişiliğe temsile İmza sirküleri/imza beyannamesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Sabıka Kaydı ( şirketin hakim ortağı/ Şirket Müdürü ve varsa vekiline ait / % 50-% 50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi ) (Aslı)
 • Tebligat için adres beyanı (Aslı)
 • Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge ve bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden veya Vergi Dairesinden de ayrıca onaylı belge.
 • Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge.
 • Vekil var ise vekâletname / vekilin imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olması ve sabıka kaydı. (Son 1 ay (30gün) içerisinde alınmış olmalıdır. (Aslı veya noter onaylı)
 • Vergi Levhası, Ticaret siciline kayıtlı bulunduğu sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.(Aslı veya noter onaylı sureti)

İ- İhaleye katılabilmek için doküman bedeli olarak 75,00 TL yatırılacaktır.

 

           SATIŞ İHALESİNE KATILABİLMEK İÇİN

(Gerçek Kişiler İçin)

a- Yasal ikametgah sahibi olmaları,

b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Suretinin aslını ibraz etmeleri.

ç- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen ihaleye

    katılamayacaklar arasında olmamaları.

e- Belediye’den borcu yoktur belgesi almış olmaları,

f- Sabıka kaydı son1 ay(30gün) içerisinde alınmış olması.(Aslı)

g- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması ve Sabıka kaydı son 1 ay(30 Gün) içerisinde almış olmaları.(Aslı veya noter onaylı)

Tüzel Kişiler ise ;

 • Oda kayıt belgesi, ( Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
 • Tüzel Kişiliği temsil eden İmza sirküleri/imza beyannamesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Sabıka Kaydı ( şirketin hakim ortağı/ Şirket Müdürü ve varsa vekiline ait / % 50-% 50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi ) (Aslı)
 • Tebligat için adres beyanı (Aslı)
 • Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge ve bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden veya Vergi Dairesinden de ayrıca onaylı belge.
 • Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge.
 • Vekil var ise vekaletname / vekilin imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olması ve sabıka kaydı. (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır. (Aslı veya noter onaylı)
 • Vergi Levhası, Ticaret siciline kayıtlı bulunduğu sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.(Aslı veya noter onaylı sureti)

i-İhaleye katılabilmek için doküman bedeli aşağıda belirtilen fiyat tarifesine göre yatırılacaktır.

0 - 200.000,00 TL arası 100,00 TL
200.000,00 TL – 500.000,00 TL arası 200,00 TL
500.000,00 TL üzeri 300,00 TL