ARAMA
İncirliova Belediyesi

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Mülakat Sınavı Sonucu

Geri
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Mülakat Sınavı Sonucu
28 Kasım 2023

Sözlü Sınav Sonuç İlanı

08.10.2023 tarihi yapılmış olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılan Kurumumuz personelinin yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için:

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı 27/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; ilgili yönetmeliğin 13/6 maddesi uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak kaydıyla en yüksek puandan aşağı doğru puanlar sıralanmak suretiyle sınav sonuçlandırılmış, buna göre adayların sözlü sınav puan ve başarı durumu belirlenmiş olup, buna ilişkin liste aşağıdadır.

Adaylar sözlü sınava yönelik olarak varsa itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak yapabileceklerdir. (Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne EBYS üzerinden).Sözlü sınavda başarılı olanlar ilgili yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle başarı listesi ilan edilmiştir.28.11.2023

1 Adet 1.Derece Müdür

 

 

Sıra No

 

 

Adı Soyadı

 

Başvuruda Bulunduğu

 

Sözlü Sınav Ortalaması

 

Sözlü Sınav Durumu

Yazılı sınav sonucu ortalaması

Başarı Puanı (yazılı ve sözlü sınav ort.)

 

 

Kazanma Durumu

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

1

Hüseyin ÖZERK

Müdür

1

99

BAŞARILI

87,50

93,25

ASİL

2

Bilal DURSUN

Müdür

1

88

BAŞARILI

65,00

76,50

Yedek

 

 

 

1 Adet 3.Derece Şef

 

 

Sıra No

 

 

Adı Soyadı

 

Başvuruda Bulunduğu

 

Sözlü Sınav Ortalaması

 

Sözlü Sınav Durumu

Yazılı sınav sonucu ortalaması

Başarı Puanı (yazılı ve sözlü sınav ort.)

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

1

Refik ALPARSLAN

ŞEF

3

94

BAŞARILI

72,50

83,25

 

1 Adet 3.Derece Zabıta Komiseri

 

 

Sıra No

 

 

Adı Soyadı

 

Başvuruda Bulunduğu

 

Sözlü Sınav Ortalaması

 

Sözlü Sınav Durumu

Yazılı sınav sonucu ortalaması

Başarı Puanı (yazılı ve sözlü sınav ort.)

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

1

Emin ADIGÜZEL

Zabıta Komiseri

3

97

BAŞARILI

62,50

79,75

 

DİĞER DUYURULAR