ARAMA
İncirliova Belediyesi

2024 yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Geri
2024 yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi
10 Nisan 2024

İNCİRLİOVA BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN OLUNUR

İncirliova Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 19'uncu maddesinin birinci fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden 31 Mart 2024 Mahalli idareler Genel Seçimlerinin sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün olan 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 14:00"de Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 adresinde İncirliova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ilk meclis toplantısı yapılacaktır.

Duyurulur. 10/04/2024

Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

GÜNDEM

1-) Meclis Başkanlık Divan Seçimi

2) Encümen Üye Seçimi

3-) Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

4-) İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üye Seçimi

5-) Denetim Komisyon Raporunun Meclise Sunulması

6-) 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

7) Ege Belediyeler Birliğine Üye Seçimi

8-) Enerji Kentleri Birliğine Üye Seçimi

9-) Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi

10) Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğine Üye Seçimi

11-) Afet Hizmetleri Birliğine Üye Seçimi

12-) Huzur Haklarının Tespiti

13-) Toplu Sözleşme Yetkisi Verilmesi

DİĞER DUYURULAR