ARAMA
İncirliova Belediyesi

2023 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Geri
2023 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi
30 Mart 2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.04.2023 Salı günü saat 14.00 'de Belediye toplantı salonunda Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

                                                                       Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

GÜNDEM

1- Zabıt özetinin görüşülmesi.

2- Encümen üyesi seçimi.

3- Plan ve bütçe komisyonuna üye seçimi.

4- İmar komisyonuna üye seçimi.

5- 2022 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

6- Denetim komisyon raporunun okunması.

7-  Sandıklı Mahallesi Aykut Ozan Caddesi boyunca zemin kat ticari iznin verilmesi. 

     (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

8- Sandıklı Mahallesi 173 ada 1 ve 2 parselde yapılaşma şartlarının belirlenmesi.

     (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

9- İstiklal Mahallesi 12 pafta 0 ada 9168 parselde zemin kat ticari üst katlar katlı otopark yapmak

     için yetki konusunun görüşülmesi. (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

 

10- İstiklal Mahallesi 553 sokak ile Çayırlı Caddesi arasında kalan Kubilay Caddesi boyunca devam   

     eden konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin kat ticari iznin verilmesi.

     (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Gelir Ücret Tarifesi İfraz ve Tevhit harcına ek madde

      (Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi)

12- Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi ile Namık Kemal Caddesi arasında kalan Karabağ Caddesi  

      boyunca devam eden konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin kat ticari iznin verilmesi.

       (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

13- 2023 yılında uygulanmak üzere Hangar Nikah Salon ücretinin tespiti. 

      (Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi)

14- Ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle, ilçemizde yapılmakta ve yapılacak inşaatların  

      imar yönünden değerlendirilmesi. (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

 15- Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi projesinin iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi

       için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

 

           

DİĞER DUYURULAR