ARAMA
İncirliova Belediyesi

2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru ilanı

Geri
2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru ilanı
1 Şubat 2023

2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru ilanı

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında, Belediyemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine tabi kadrolara başvuranlardan sınava girme şartlarını taşıyan personeller aşağıda listelenmiştir. Anılan yönetmeliğin üçüncü bölümünün 11. Maddesinde "başvuranlar arasından aranan şartları sağlayanlar kurumun internet sitesinde ilan edilir” hükmü bulunduğundan aşağıda bildirilen liste Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Ayrıca başvuru şartlarını taşımayan personeller ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinin (6) numaralı fıkrası gereği internet sitemizde ilan edilen listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir.

İlanen Duyurulur.

Adı Soyadı

Başvurulan Unvan

Başvurulan sınav

Mine UĞUROL

TEKNİKER (3.DERECE)

Unvan Değişikliği

Hüseyin ÖZERK

MÜDÜR (1.DERECE)

Görevde Yükselme

Erdal AVCI

MÜDÜR (1.DERECE)

Görevde Yükselme

Bilal DURSUN

MÜDÜR (1.DERECE)

Görevde Yükselme

Şükrü ATEŞ

MÜDÜR (1.DERECE)

Görevde Yükselme

Şerif GEZER

MÜDÜR (1.DERECE)

Görevde Yükselme

Ersin YURDUSEVEN

ŞEF (3.DERECE)

Görevde Yükselme

Servet GÖNÜLAÇAR

ŞEF (3.DERECE)

Görevde Yükselme

Mutlu KÜÇÜKÇÖLLÜ

ŞEF (3.DERECE)

Görevde Yükselme

Refik ALPARSLAN

ŞEF (3.DERECE)

Görevde Yükselme

Umut ALDI

ŞEF (3.DERECE)

Görevde Yükselme

Emin ADIGÜZEL

ZABITA KOMİSERİ

( 3. DERECE)

Görevde Yükselme

DİĞER DUYURULAR