ARAMA
İncirliova Belediyesi

2023 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Geri
2023 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi
28 Eylül 2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

Belediye meclisinin 2023 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 03.10.2023 tarihinde saat l4.00'de Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 adresinde Belediye Hizmet Binasında 1. Katta bulunan Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

Duyurulur. 28.09.2023

 

 

                                                                                          Aytekin KAYA

                                                                                         Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 

1-) 2024 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı.

2-) Mülkiyeti Belediyemize ait Sandıklı Mahallesi 106 Ada 36 Parsel 2,49 m² Hisse Satışı.

3-) Mülkiyeti Belediyemize ait Sandıklı Mahallesi 106 Ada 35 Parsel 20,77 m² Hisse Satışı.

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait Sandıklı Mahallesi 106 Ada 37 Parsel 6,67 m² Hisse Satışı.

5-) Mülkiyeti Belediyemize ait İncirliova (Zafer) Mahallesi 0 Ada 9759 Parsel 13,29 m²

      Hisse  Satışı.

6-) Mülkiyeti Belediyemize ait İncirliova Mahallesi 0 Ada 9771 Parsel 43,89 m² Hisse  Satışı.

7-) İncirliova (İstiklal) Mahallesinde bulunan 07.01.2008 tarihinde onanmış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak belirtilen yerlerin, vatandaşın talebiyle 9111, 9112, 9113, 9114, 9742 ve 9743 parsel numaralarına kayıtlı taşınmazların zemin katlarının ticari olarak değerlendirilmesi,  talebe istinaden Çayırlı Caddesi ile 591 sokak arasında kalan Uğur Mumcu Caddesi boyunca devam eden konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında ticari yapılabilir izni verilmesi.

8-) İncirliova Belediye Meclisi tarafından alınan 07/09/2023 tarih ve 72 karar nolu Meclis Kararı içeriğinde ve İmar Komisyon Raporunda UİP-091026194 yazılması gerekirken sehven UİP-091026205 pin işlem numarası yazılmış olduğu tespit edilmiştir. Sehven yazılan pin işlem numarasının UİP-091026194 olarak düzeltilerek meclis kararının güncellenmesi.

9-) İncirliova Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 17 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planına göre hazırlanan, UİP-091026195 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanması talebi.

10-) İncirliova Sandıklı Mahallesine ait tapunun 148 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince 15.06.2023 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine göre hazırlanan ''Anaokulu Alanı'' amaçlı UİP-091028868 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

11-) Erbeyli mahallesi yerleşim alan sınırının onaylanması.

12-) Şirindere – İstiklal ve Zafer Mahalle sınırlarının değişikliğinin onaylanması.

13-) Atama bilgisinin Meclise sunulması.

14-) Norm Kadro ve Cetvellerinin onaylanması

DİĞER DUYURULAR