ARAMA
İncirliova Belediyesi

2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Geri
2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi
30 Haziran 2022

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.07.2022 Salı günü saat 14.00'de Belediye toplantı salonunda Temmuz ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                      Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM

  1. Zabıt özetinin görüşülmesi.
  2. Kadastro Kanunu hükümlerine göre Şirindere ve Köprüova Mahallelerinde yürütülecek işlemlerde görev yapmak üzere bilirkişi seçimi.
  3. Güncellenen norm kadro cetvellerinin onanması.
  4. Cumhuriyet Mahallesi 0 ada 1424 parselde zemin kat işyeri olarak kullanılması amaçlı 1/1000 ölçekli imar tadilatının görüşülmesi.
  5. İncirliova 0 ada 4582 parselde park alanı düzenlenmesi ve regülatör alanı amaçlı 1/1000 1/1000 ölçekli imar tadilatının görüşülmesi.
DİĞER DUYURULAR