ARAMA
İncirliova Belediyesi

2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Geri
2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi
31 Mart 2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.04.2022 tarihinde Salı günü saat 14.00 de Belediye Binası toplantı salonunda Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur. 30.03.2022

 

 

                                                                                                 Aytekin KAYA

  Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

1 - Zabıt özetinin okunması

2 - Encümen üyesi seçimi

3 - Plan ve bütçe komisyonuna üye seçimi.

4 - İmar komisyonuna üye seçimi.

5 - 2021 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

6 -  Denetim komisyon raporunun okunması.

7 -  İncirliova ilçesi İncirliova Mahallesi 19L_II, 20L_III ve 20M_IV pafta 0 ada 3167, 756, 1028,        

      8777, 7936, 2826, 5225 parsellerde trafo alanının belirlenmesi ve 9568 parselde eşdeğer park

      alanının oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

8 – Arzular Mahallesi 0 ada 822 parselde kayıtlı taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi  

      konusunun görüşülmesi.  

DİĞER DUYURULAR