ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Geri
2021 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi
25 Şubat 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02.03.2021 Salı günü saat 14.00'de Kültür Merkezinde toplanacaktır.

 

 

GÜNDEM

1 - Zabıt özetinin okunması.

2-  2021 yılı içinde Amatör Spor Kulüplerine yapılacak nakdi yardım konusunun görüşülmesi.

3- İncirliova İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 9429 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi.

4- İncirliova İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 9638 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi.

5- İncirliova İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 9650 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi.

6- İncirliova İlçesi 106 ada 31 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi.

7- İzmir-Aydın-Denizli Karayolu üzerinde yapılan yürüyüş olunun adlandırılması konusunun görüşülmesi. 

 

Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR