ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Geri
2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi
27 Ekim 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02.11.2021 tarihinde Salı günü saat 14.00 de belediye binası toplantı salonunda olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                                              Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

1 – Bir önceki meclis toplantısına ait zabıt özetinin okunması.

 

2-  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32’nci maddesi gereğince, memurlara sosyal denge tazminatı ödemesi ve bu konuda belediye başkanlığına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

 3-Belediyemizde çalışan kadrolu işçiler için, Toplu İş Sözleşmesinin yapılmasına ve bu kapsamda Belediye Başkanı Aytekin KAYA’ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

4- Belediyemize ait güncellenen norm kadro cetvellerinin onanması.

5- 2022 yılı gelir ücret tarifesinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DİĞER DUYURULAR