ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Geri
2021 Ocak Ayı Meclis Gündemi
5 Ocak 2021

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.01.2021 Salı günü saat 14.00'de Kültür Merkezinde toplanacaktır.

 

 

GÜNDEM

1 - Zabıt özetinin okunması.

2 - Denetim komisyonu üye seçimi.    

3 - Belediye Meclisince 2021 yılı için Meclis Tatil Kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesi

4 – 2021 yılı için Zabıta Personeli fazla çalışma ücretinin tespiti.

5- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti

6- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne yapılan müdür atamasının meclise bilgilendirilmesi.

7- Norm kadromuzda pasif halde bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kapatılıp yerine Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün açılması ve buna bağlı cetvellerin onanması.

8 – Görevde yükselme gereği oluşan norm kadro cetvellerinin onanması.

9 – İlçemiz Sandıklı Mahallesi 173 ada 2 parselde bulunan taşınmazın zemin kat işyeri olarak kullanılması konusunun görüşülmesi.

10- Yeni açılacak Ruhsat ve denetim Müdürlüğüne ödenek aktarılması.

 

 

Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR