ARAMA
İncirliova Belediyesi

2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Geri
2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi
30 Ocak 2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2020 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04/02/2020 Salı günü saat 14.00'de meclis salonunda toplanacaktır.                                                                                                                      

GÜNDEM

1- Zabıt özetinin okunması

2-S.S. İncirliova Üretim ve Pazarlama Kooperatifine yer tahsisi kabulü halinde kira bedelinin tespiti ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan asansörlerin periyodik kontrol ücreti ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

4- İmar Planında 8644-8645-9129 ve 9604 parsellerde kayıtlı ''Özel Lise'' alanı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

5-Acarlar Mahallesinde Hazine adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülerek 2981/3290 sayılı yasa 10/c maddesi gereğince tapu devri yapılmasının görüşülmesi.

 

                                                                                                           Aytekin KAYA

                                                                                                          Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR