İncirliova Belediyesi bünyesinde bulunan PLAN VE PROJE birimi olarak ; mevcut yapılan ve yapılması düşünülen projeler ile birimin faaliyet gösterdiği işler hakkındaki bilgileri başlıklar halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

1- Öncelikle göreve geldiğimiz gün itibarıyla belediye personeli olarak mevcut mahalleler ile daha önce köy statüsünde olup şimdiki haliyle mahalleye dönüştürülen tüm yerleşim alanlarındaki yapılacak ve yarım kalmış işlerin tamamlanması adına durum tespiti yapıldı. Yapılan bu durum tespiti neticesinde planlanan işlerin gün, ay ve yıl olarak bölümlere ayrılıp faaliyetlere başlanılmıştır.

2- Birimimizce belediyemiz adına İncirliova sınırları dahilinde bulunan engelli vatandaşlarımız için AB projemiz başlatılmıştır. İncirliova’daki engelli kardeşlerimize yönelik;” Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” adıyla Avrupa Birliği (AB) Hibe projesinin ön teklif başvurusu elden teslim edilmiş olup, tam başvurumuzu da yapabilmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından davetiye mektubu beklenmektedir. Bu proje kabul edilip hayata geçirildikten sonra da, evlerinde adeta hapis olunmuş, bir işe yaramaz gibi hissettikleri duygusuna kapılan kardeşlerimizi engelli taşıma aracıyla evlerinden alıp projemizde bahsi geçen engelli evine getirmek olacaktır. Burada onların dünyasındaki ortamda yine onlara sunulan imkanlar la hayatlarındaki yaşama arzularını artırıcı çalışmalar yapıp, tekrar evlerine bırakılacaktır. Bu suretle vatandaşlarımızı ve bakmakla yükümlü oldukları bireyleri de en azından manevi duygularını rahatlatacak çalışmalarla projemizi hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın engelsiz yaşamları için caddelerde daha güvenli ve çok daha rahat dolaşabilmelerini sağlayacak engelli geçit yerleri ve dolaşma sahaları ile engelli park yerleri de gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerimizdendir.

3- Birim olarak yine belediyemiz adına Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ‘na Doğrudan Faaliyet Desteği Programı dahilinde “İncirliova’da Göçle Gelen Nüfusun Kentlilik Bilincinin Araştırılması” adı ile bir proje sunulmuştur. GEKA’ya sunulan bu proje kabul edilip onaylanmış olup belediyemize hem maddi destek, hem de ileride düşündüğümüz diğer projelerimizin veri tabanını oluşturacağı bu sonuçlar belediyemize çok faydalı olacağı düşünülmektedir.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ‘na sunmayı düşündüğümüz bir başka projemiz daha olacaktır. Doğrudan Faaliyet Destek Programı yanında Teknik Destek Programı dahilinde sunacak olduğumuz proje karşılığında belediyemize maddi katkı sağlayacak olan eğitim desteğini de almayı planlıyoruz.

4- İlçemiz İstiklal mahallesinde dinlenme ve çocuk oyun parkı, muhtarlık binası ile taziye binasının birlikte bulunduğu bir kompleksin yapılması projesi hazırlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılan bu proje çok kısa zaman içerisinde tamamlanıp, burada bulunan vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak bir çalışma yerine getirilmiş olacaktır.

5- İlçemiz sınırları dahilinde bulunan çöp konteynırlarının olmasına rağmen bilinçsiz bir şekilde boş pet, cam ve alüminyum atıklarının etrafa atıldığını görüyoruz. Bu manzaraların ortadan kalkması için de halkımızın bilinçlendirilmesi yönünde özendirici ve maddi kaynak sağlayıcı olacağını düşündüğümüz bir çevre projemiz vardır. Bu proje doğrultusunda ilçemizin birçok noktasına konuşlandırılması düşünülen ATIK OTOMATI sayesinde de görüntü kirliliği yapan bu atıkların ortadan kalkıp, çok daha güzel alanların oluşturulmasını sağlamak istiyoruz. Hayata geçirilmesi düşünülen projemiz sayesinde çevredeki atıkların tamamen ortadan kalkmasının sağlanması ile daha temiz yaşanabilir bir çevrede hayatımızı sürdürmek için çevre duyarlılığının ne kadar ön planda tutulduğunun bir göstergesini de sergilemiş olacağız.

6- Birimimiz olarak belediyemiz adına yine ilçemizdeki sahipsiz sokak hayvanları için de bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla birlikte mevcut imkanlarımız doğrultusunda yapılacak olan bu hizmet sayesinde başta hayvan severler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın vicdani rahatlığına ulaştıracağımıza düşündüğümüz bir projemiz var. İnşallah gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu proje sayesinde ilçemizin belli noktalarına konuşlandırmayı düşündüğümüz bu ATIK OTOMATI sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarının su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Vatandaşlarımızın ellerinde bulunabilecek atıkları bu atık otomatına bırakmaları neticesinde otomatın alt gözünde bulunan bölüme hayvan yiyeceği otomatik olarak aktarılması sayesinde sahipsiz sokak hayvanları da buradan ihtiyaçlarını görmüş olacaklardır.

7- Yine belediyemiz bünyesindeki birimimiz dahilinde gerçekleştirdiğimiz bir başka projemiz daha mevcuttur;

Vatandaşlarımızın il merkezinde bulunan İŞKUR hizmet binasındaki işlerini takip edebilmek için mutlaka Aydın’a gitmeleri gerekiyordu. İşkur’ la işi olabilecek vatandaşlarımızın Aydın merkeze gidip gelmeleri yüzünden sarf ettikleri zaman ve maddi kayıplarını önlemek adına bir protokol ile belediyemiz bünyesindeki bu birimimizde “İŞKUR HİZMET NOKTASI” adı ile hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Halkımızın memnuniyetini yansıttığı bu hizmet ağı sayesinde de işsiz vatandaşlarımızın iş bulabilmesi için işçi arayan işverenle buluşturabilme noktasındaki çalışmalarımızla yararlı olabileceğimizi düşünüyoruz.

Yine İŞKUR ve HALK EĞİTİM MERKEZİ kurumları aracılığı ile yapacak olduğumuz Mesleki Eğitim Kurslarımız olacaktır. Kurs neticesinde alacak oldukları sertifikaları sayesinde de birer kalifiye eleman sıfatıyla branşları doğrultusunda işe yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olunacaktır.

Tüm bu yapılan ve planlanan projelerle, başta belediye başkanımız Gürşat KALE’ nin ve bizlerin de birim çalışanları olarak aynı düşünceyle, büyükşehir yasası münasebetiyle belediyemiz imkanları dahilinde sınırlarımızı zorlayarak da olsa vatandaşlarımıza çok daha güzel ve yaşanabilir bir ortamda kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan bir anlayışla çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Karşılıklı iyi niyet, anlayış ve insani yaklaşımlarla çözümleyemeyeceğimiz hiçbir şeyin olamayacağı konusunda birleşmiş olmalıyız. Ortak paydaşlarımız durumdaki İncirliova halkımıza kaliteli hizmet verebilmek sosyal belediyecilik ve insanlık adına bizleri de onure edecektir.