BİLGİ İŞLEM PROJELERİ

1- 24 adet bilgisayar ve 18 tane olan yazıcı sayısı yeni birim ve bölümlerin açılmasıyla kullanıcı sayısına göre artırılmış şu anitibariyle 64 bilgisayar ve 40 yazıcıya çıkmış aktif hale getirilmiştir

2- Eski Belediye Otomasyon sisteminde görülen eksiklikler ve güvenlik zafiyeti sebebiyle tümüyle değiştirilmiş, tüm birimlerin yeniotomasyon sistemine eski data ve bilgileri eksiksiz ve tam olarak geçirilmiştir. Eski otomasyon sisteminde yapılmayan, TC. Kimlik Sorgulama ve Doğrulama sistemi ve Takbis Tapu Sistemi hazırlanarak yeni sistemde aktivitasyonu yapılarak kullanıma açılmıştır.Yenilenen Belediye Otomasyon Sisteminin güvenlik seviyesi artırılmış ve otomatik takip, kayıt ve yedekleme sistemi eklenmiştir.

3- Eski Bilgisayar-Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi-Baskı makinalarının bakım, tamir ve onarımları birimimiz tarafından yapılmış çalışır halegetirilmiştir.

4- Belediye hizmet binası içerisinde bulunan eski ve kayıt almayan kamera ve güvenlik sistemi tümüyle yenilenerek kayıt alması sağlanmış eksik görülen yerlere kameralar yerleştirilerek güvenlik seviyesi artırılmıştır.

5- Bilgi İşlem birimi kurularak Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Cihazlarının tamir bakım ve onarım işlemleri burada yapılmaya başlanmış olup Belediye Otomasyon Sistemi, Kamera Kayıt Sistemi güvenli şekilde bu birimde muhafaza edilmektedir.

6- İncirliova Belediye Şantiyesi, Acarlar Şantiyesi, Fen İşleri, Taş Ocağı, Hayvan Barınağında bulunan eski ve kayıt almayan kamera güvenlik sistemi yenilenerek çalışır hale getirilmiştir.

7- Belediye hizmet binasında bulunan eski ve arızalı telefon şebekesi yeni telefonların bağlanmasıyla birlikte yenilenmiş ve çalışırhale getirilmiştir.

8- Belediye Müdürlükleri ve bağlı birimlerin resmi E-Mail adresleri alınarak tüm personelin resmi yazışma mailleri atanmış olupkullanıma açılmıştır.

9- Pazaryerlerinde ve esnaf kontrollerinde kullanılmak üzere daha önce alınan fakat kullanılmayan Termal cihazların bakım tamir ve onarımları yapılmış olup çalışır vaziyete getirilerek yeni Belediye Otomasyon Sistemine uyumlu şekilde çalışması sağlanmıştır.

10- Belediye Hizmet binasında bulunan internet ağ sistemi ve wireless ağ sisteminin eksikleri ve güvenlik zaafiyetleri tespit edilmiş olup, yenilenerek gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak, aktif hale getirilmiştir. Tüm internet sistemi kayıt altına alınmaya başlanmışdışarıdan harici erişim engellenmiştir.

11- İncirliova Belediyesi Resmi İnternet Sitesi yapılmış olup, Online Ödeme, Online Borç Sorgulama, Bina-Arsa Rayiç Değerleri gibi bölümler eklenerek kullanıma açılmıştır.

12- Parmak İzli ve Kartlı Geçiş Sistemi yapılarak personelin giriş-çıkışları kayıt altına alınmaya başlanmıştır. (Yapımı devam ediyor)

13- Beyaz Masa Otomasyon sistemi kurularak halkımızın dilek, istek ve şikayetlerini Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde kayıt altınaalarak, yapılan her başvurunun en kısa sürede çözüme ulaştırılması ve bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

14- EBYS Evrak sistemi, E-İmza lı otomasyon sistemi çalışmaları sonlanmış olup aktif hale getirilmiştir.

15- Araç Takip Sistemi aktif hale getirilmiş olup detaylı sorgulamalar, online takip sistemleri, araçlar hakkında detaylı bilgilere ulaşılmaktadır.

16- SMS mesaj sistemi Ağı kurularak tüm vatandaşlarımıza etkinlik, bilgilendirme ve cenaze kısa mesajları gönderilmektedir.

17- Hizmet ağımızın ve çalışmalarımızın artmasıyla birlikte yetersiz kalan santral sistemi değiştirilerek yenilenmiş daha yüksek kapasiteli santral sistemi kurularak iletişimin aksaması engellenmiştir.

18- İnternet sitemizin yapımı tamamlanmış hizmete açılmıştır.

BİLGİ İŞLEM

 1. Otomasyon programı kullanıcı yetkilendirmesi, görevlendirilmesi
 2. Otomasyon kullanıcı kayıt-şifre işlemleri
 3. Otomasyon görev yetki sorumluğu belirlenen kullanıcılara eğitim verilmesi
 4. Otomasyon programı düzenlemeleri (Tüm Müdürlük ve Birimlerin Hesap cetvelleri, Birim değerleri, Vergi ve Rayiş fiyat düzenlemeleri, Meclis Kararları ve çeşitli harç ve Gelirlerin otomasyona entegrasyonu)
 5. Otomasyon EBYS sisteminin Müdürlük ve Birimlere göre düzenlenmesi
 6. Otomasyon EBYS sistemini kontrolü sağlanarak oluşabilecek hatalara ve arızalara anında müdahalede bulunarak sistemlerin işleyişini sağlamak
 7. Halk Bankası şubelerinden Belediyemiz taahhuklarının ödenebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması
 8. Otomasyon sisteminde taahhuk makbuzlarının vezneye tanıtımları, makbuzların kontrolleri
 9. Otomasyon sisteminin kişi adres kurum telefon ve kişisel bilgilerinin güncellenmesi ve kayıt edilmesi
 10. Otomasyon sisteminde Hizmet masasındaki ilgili başvuruların değerlendirilip sonuçlanması
 11. Otomasyon sisteminin güncellenmesi, kullanılan bilgisayarların güncellenmesi
 12. Otomasyon sistemleri veritabanları kontrolü, periyodik bakımları
 13. Otomasyon sisteminin haftalık kayıt kontrollerinin yapılması, olası yanlış, hatalı ve eksik kayıtların, bilgilerin online tamamlanması
 14. Otomasyon sisteminde tüm müdürlük ve birimlerin yapmış oldukları işlemlerin haftalık rutin kontrollerinin yapılması, gerekli görüldüğünde ilgili müdürlük ve birimler uyarılarak gerekli uyarılarda bulunulması
 15. Otomasyon sisteminin günlük yedeklenmesi işlemleri
 16. Belediye Hizmet Binası ve Acarlar Hizmet Binasında bulunan tüm İnternet Ağ Sistemi, Santral Sistemi, Otomasyon Sistemi, Güvenlik Kamera Sistemleri ve entegrasyon işlemleri tarafımızdan yapılmış olup rutin kontrol ve bakımları tarafımızdan yapılmaktadır.
 17. Belediyemizde bulunan koruma ve güvenlik duvarlarının günlük, haftalık ve aylık peryodik bakımları tarafımızdan yapılmaktadır.
 18. Belediyemizde tüm personelimizin internet ve otomasyonlarda yapmış oldukları işlemler 5651 sayılı kanun uyarınca log kayıtları saklı kalmak şartıyla sunucularımızda kayıtlı tutulmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde bu kayıtlar ilgili resmi kurumlara bildirilmektedir.
 19. Cenaze, bilgilendirme, duyuru, açılış, özel günlerde kısa mesajlarını tüm halkımıza iletilerek bilgilendirilmesi
 20. Sms sitemine kayıtlı numaraların düzenli olarak verilerin sistemden update edilerek bilgilerin güncelliğinin sağlanması
 21. Sms sisteminde kayıtlı numaraların haftalık rutin olarak sorgulanarak sms isteyen ve istemeyen vatandaşların gerekli işlemlerinin yapılması
 22. Santral sistemindeki kayıtların düzenli olarak kontrol edilerek süre ve zaman aşımı görülen kullanıcıların kontrol edilmesi.
 23. Santral sisteminin 15 günde bir yedeklerinin alınarak depolanması ve saklanması
 24. Tapu Müdürlüğüne gerekli inşaat ruhsatları ve üst yazıların taranarak elektronik imza ile  online sisteme yüklenmesi
 25. Tapu müdürlüğüne gönderilen taranan belge ve ruhsatların onaylandıktan sonra TKGM sistemine kaydedilerek tarafımızca gönderilmesi ve onay alınması
 26. Taranan ruhsat ve belgelerin birer kopyalarının flash bellek ve cd ye aktarılarak ilgili kişi yada firmalara verilecek biçimde hazırlanması
 27. Kurum içinde ve kurum dışında bulunan Belediyemize ait Güvenlik Kamera sistemlerinin 15 günde bir kontrol edilerek çalışmasının sağlanması ve arızalıların bakım ve onarım işlemlerinin yapılması
 28. Güvenlik kamera sisteminin online izlenmesi oluşacak aksaklıkların anında görülerek giderilmesi ve sistemin kontrolünün sağlanması
 29. Gerekli durumlarda Kamera sistemlerinden ilgili kurumlara kayıtlarının flash bellek, cd yada dvd ortamında alınarak verilmesi.
 30. Anons sistemi ve hoparlörlerin bakım onarım ve tamiratlarının yapılması ve arızalanan hoparlörlere anında müdahalede bulunarak gerekli işlemlerin yapılması.
 31. Belediyemize gelen hoparlör ve anons sitemi taleplerinin değerlendirilerek çözümü sağlanması
 32. İhtiyaç halinde ya da talep durumunda gerekli yerlere anons ve hoparlör sisteminin eklenmesi, arızalıların tamir ve bakımının tarafımızca yapılması
 33. Belediye hizmet binası ve bağlı birimlerin elektrik sistemlerinin yapılması ya da var olan elektrik sistemindeki arıza ya da eklemelerin yapılması ve çalışmasının sağlanması.
 34. Güneş enerji panellerinde çıkan arızaların giderilmesi ve kontrollerinin yapılması
 35. Çeşitli etkinlik ve özel günlerde Ses sistemi, Projeksiyon sistemi, Elektrik sistemlerin kurulması ve çalıştırılması
 36. Kurum içi Yüz tanıma ve Parmak izli giriş çıkış kontrol sisteminin kontrolü
 37. Yüz tanıma ve Parmak izli giriş çıkış kontrol sisteminin günlük haftalık ve aylık raporlanması
 38. Yüz tanıma ve Parmak izli giriş çıkış kontrol sisteminin kullanıcı kayıt yapılması ve tanıtılması
 39. Yüz tanıma ve Parmak izli giriş çıkış kontrol sisteminin günlük haftalık ve aylık peryodik bakımlarının ve veritabanı işlemlerinin yapılması
 40. İncirliova Belediyesi resmi web sitesinin hazırlanması, günlük, haftalık ve aylık olmak üzere rutin kontrollerinin yapılması
 41. İncirliova Belediyesi resmi web sitesinin içeriğinin güncelliğinin sağlanması, haberler, resmi ilanlar, İhale ilanları, meclis kararları, duyuru ve etkinlikler bölümlerinin devamlı güncellenmesi
 42. İncirliova Belediyesi resmi web sitesindeki elektronik imza ve evrak doğrulama bölümlerinin sık sık kontrol edilerek çalışmasının sağlanması
 43. İncirliova Belediyesi resmi web sitesi üzerinden Belediyemiz resmi E-Mail adresine gelen talep istek ve şikayetlerin ilgili müdürlük ve birimlere iletilmesi ve iletilen taleplerin takip edilerek vatandaşlarımıza bilgi verilmesi
 44. Fotokopi makinaları, plotter makinalarının rutin bakım ve kontrollerinin tarafımızca yapılması
 45. Fotokopi makinaları, plotter makinaları ile afiş, reklam, video, haber ve bilgilendirme amaçlı yapılan çalışmaların görsel ve video ortamında hazırlanarak basımı, gösterimi, yayınlanması ve çoğaltım işlemleri
 46. Plan ve Projelerin elektronik ortamda taranma işlemleri
 47. Taranan Plan ve Projelerin Elektronik ortamda Tapu Müdürlüğü ne yüklenilmesi
 48. Kurum Arşivinde bulunan geriye dönük ve yeni gelen tüm Plan ve Projelerin taranarak elektronik ortamda saklanması