ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İŞÇİ KADROSUNA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

 

        Eski hükümlü hizmet alım personellerin sürekli işçi kadrosuna geçişi ile ilgili olarak 31 mart 2018 tarihli 30377 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir.” denilmektedir.

Yönetmelikte belirtilen geçici 23 üncü maddenin genel bütçeli kamu kurumları ile ilgili olması; belediyelerin ilgili KHK’nın 24 üncü maddesi kapsamındaki özel bütçeli kurum olması nedeniyle,  696 sayılı KHK  kapsamında eski hükümlü olması sebebiyle reddedilen personelin 02/04/2018 itibariyle işe girişleri gerçekleştirilemeyecektir.

ANKET

İŞKUR Hizmet Noktasının Belediyemizde olduğunu biliyormusunuz?

ETKİNLİK SÜRESİ

SONRAKİ ETKİNLİK

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİMİZ

YER: Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu

TARİH: 23 NİSAN 2019

SAAT: 14.00

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

İncirliova Belediye Başkanlığı'nı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz
 

Sosyal Medya Hesaplarımız

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. No:37

 İNCİRLİOVA / AYDIN